Cymraeg - WelshNantmawr home/ Cartref Nantmawr     History     Cymraeg - Welsh     Rolling Stock     Volunteering     News

'The Chronicle' article     Before & After Shots     Route Description     Maps     Sleeper Appeal    

What's New     Local Area Information     'Heritage Railway Magazine' article    


fflag_yddraiggoch.gif - 0 Bytes

Ysgrifenwyd yr erthygl yma gan Glyn Evans ar gyfer Yr Ysgub, papur bro yr ardal, yn rhifyn 275 Chwefror 2005.


The following article was written by society volunteer Glyn Evans and was published in the February 2005 issue of the local Welsh language community paper 'Ysgub'. A similar article, albeit in the English in the langauge has was published in 'The Chronicle' and is reproduced on this site.

Rheilffyrdd y Cambrian

Ar ol naw mlynedd o drafodaeth y mae Cymdeithas Rheilffyrdd y Cambrian wedi llwyddo i brynu milltir a hanner or hen lein i Nantmawr oddi wrth Fwrdd Eiddo y Rheilffyrdd Prydeinig.

Ffurfiwyd y Gymdeithas ym 1972 i gadw treftadaeth rheilffordd Croesoswallt. Hyd yn hyn maer Gymdeithas wedi bod yn canolbwyntio ei hymdrechion ar sefydlu canolfan ag Amgueddfa yn ymyl yr hen orsaf. Mae trenau wedi bod yn cludo teithwyr unwaith y mis at bont Middleton Road. Er hyn, y nod oedd ehangu allan o Groesoswallt.

Maer Gymdeithas yn hollol arwahan ir Ymddiriedolaeth sy wrthi yn Llynclys.

Felly dyma fynd ati i geisio cael y lein i chwarel Nantmawr a oedd wedi i gadael i fynd ai ben iddo. Bu hon yn cludo carreg galch i bob cwr o Brydain. Maer lein yn dechrau ger chwarel Llanddu, ynan mynd o dan y ffordd ger neuadd Llanyblodwel ac i fyny i Nantmawr. Fe adeiladwyd y lein ym 1863 fel rhan or lein or Amwythig drwy Llanymynech ac ymlaen i Benrhyn Llyn. Darfur pres yn ymyl Llanyblodwel ac fe aeth y peiriannydd, R.S.France, ar lein iw chwarel ei hun yn Nantmawr. Bur lein rhannu cledrau a Rheilffordd Dyffryn Tanad rhwng Llanddu ar bont ar ffordd Llansantffraid (Cyffordd Blodwel). Maer ardal yn llawn o archeoleg diwydianol gyda chwaerli Lafarge, Hansons a Nantmawr o fewn tafliad carreg iw gilydd. Dim ond un, Lafarge ym Mhorthywaen, syn dal i gynhyrchu.

bnwadjkif_1336.JPG - 0 Bytes


Cledrau lle bu coed


Ers mis Medi mae criw o wirfoddolwyr lleol wedi bod wrthin torrir anialwch a dod ar cledrau i olau dydd unwaith eto. Ar Dachwedd 14 cafwyd diwrnod agored ir cyhoedd fel y gellid dangos beth oedd yn digwydd. Maer coediach wedi ei glirio at y fan lle mae ffordd ir Gefn Blodwel yn croesir rheilffordd (White Gates).

Yn dilyn cyflwyniad byr gan Dave Smith, Llywydd y Gymdeithas, fe dorrwyd rhuban gan y Cyng David Cooper, Maer y Fwrdd -deisdref, i ddweud bod y cynllun ar agor. Wedyn fe yrrodd Ken Owen, rheolwr y gwaith, y troli peirianyddol a oedd newydd gyrraedd. Byddair trolis yn cael eu defnyddio i ofalu am y cledrau. Efallai eich bod yn cofio un yn cael ei defnyddio yn un o ffilmiau St. Trinian.

Maer Gymdeithas wedi llwyddo i gael cofrestiad swyddogol ir amgueddfa yng nghanol Croesoswallt. Mae cryn dipyn o waith wedi ei wneud y tu mewn ir amgueddfa sy bellach yn dangos hanes rheilffyrdd yr ardal. Maer amgueddfa (01691 671749) ar agor bob dydd rhwng 10 a 4. Safle we http://www.cambrian-railways-soc.co.uk

Mae rhai or aelodau wedi prynu hen glwb cymdeithasol y Cambrian a ddefnyddiwyd fel clwb ir tim pel droed tan yn ddiweddar. Roedd yr adeilad o fewn trwch blewyn o gael ei ddymchwel i godi tai ar y safle. Rwan maen fan i gymdeithasu bob yn ail ddydd Mercher ag ar benwythnosau. Pris yr aelodaeth yw 3 ac mae hawl gan unrhyw un ymuno.

Mae lein Nantmawr yn ran or cynllun i warchod olion diwydianol y fro yn ogystal ag hanes y rheiffyrdd.

Byddair Gymdeithas yn croesawu unrhyw wybodaeth, creiriau, lluniau, atgofion neu hanesion o lein Dyffryn Tanad neu unrhyw lein yn y fro.

Gellid cysylltu a Ken Owen syn gyfrifol am atgyweirior lein i Nantmawr ar 07802 880263. Maer gwaith yn mynd rhagddo bob penwythnos. Nid oes angen llwyth o wybodaeth am reilffyrdd er bod hiwmor iach yn gyffeiliad.

Am newyddion neu luniau diweddaraf, edrychwch ar safle we http://gazpics.fotopic.net Maer Bwrddeisdref Croesoswallt yn agor y lein yn swyddogol)

Glyn a Gareth Evans


webadj_1331.JPG - 0 Bytes


Back to Nantmawr home / Yn ol i cartref Nantmawr